HydroTerm - Ekspert w dziedzinie techniki grzewczej

KOCIOŁ GRZEWCZY HTG - BRUCER

Automatyczne kotły typu HTG - BRUCER charakteryzują się wysokim komfortem obsługi przy niskich kosztach eksploatacji. Płomieniwkowa budowa kotła pozwoliła na uzyskanie bardzo wysokiej sprawności
co potwierdza uzyskane świadectwo na "znak bezpieczeństwa ekologicznego".

Kocioł przystosowany jest do pracy z systemem automatycznego podawania paliwa do komory paleniskowej przez palenisko retortowe wykonane w całości z żeliwa żaroodpornego zapewniajacego wysoką trwałość tego elementu.

Wymiary kotła są podane jako wymiary skrajne z króćcem wylotu spalin, drzwiczkami i wyczystkami. Szerokość zasobnika w zależnosci od wersji:

    - z dodatkowym ślimakiem 600 mm
    - bez dodatkowego ślimaka 450 mm

Odległość serwisowa od kotła po stronie kosza to 1200 mm.

Podstawą doboru kotła do obiektu powinien być bilans cieplny ogrzewanych pomieszczeń sporządzany zgodnie z normą PN-83/B-03406 z jednoczesnym wykorzystaniem norm PN-82/B-02020
i PN-68/B-03407.
- niskie koszty utrzymania
- niska emisja spalin i pyłów
- gwarancja 36 m-cy
OSZCZĘDNIE
Atrakcyjna cena, ekonomiczne spalanie, wysoki standard wykonania

„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013


Projekt: "Zakup specjalistycznego sprzętu do produkcji kotłów centralnego ogrzewania oraz budowa hali na potrzeby instalacji zakupionego sprzętu."

Warmia Mazury