HydroTerm - Ekspert w dziedzinie techniki grzewczej

Racją istnienia AFRISO jest zapewnienie ludziom i organizacjom wytworów współczesnych technologii sprzyjających zdrowemu i komfortowemu klimatowi w pomieszczeniach oraz wspierających oszczędne gospodarowanie zasobami naturalnymi.

AFRISO dostarcza wysokiej jakości rozwiązania pomiarowe, nadzorcze i regulacyjne w obszarze instalacji grzewczych, wentylacyjnych i chłodzących; wody ciepłej i deszczówki oraz oleju opałowego i innych substancji.

Siłą i największą wartością dla AFRISO są ludzie – zarówno pracownicy, jak i profesjonalni partnerzy biznesowi, którym zapewniają obsługę i wsparcie na najwyższym możliwym poziomie. Firma jest przekonana, że warunkiem skutecznego działania jest przystępowanie do niego z pełnym zaangażowaniem.

AFRISO dokłada wszelkich starań, by ich produkty i informacja o nich, a także zaangażowani pracownicy byli dostępni dla partnerów firmy zawsze, gdy zachodzi taka potrzeba.- niskie koszty utrzymania
- niska emisja spalin i pyłów
- gwarancja 36 m-cy
OSZCZĘDNIE
Atrakcyjna cena, ekonomiczne spalanie, wysoki standard wykonania

„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013


Projekt: "Zakup specjalistycznego sprzętu do produkcji kotłów centralnego ogrzewania oraz budowa hali na potrzeby instalacji zakupionego sprzętu."

Warmia Mazury