HydroTerm - Ekspert w dziedzinie techniki grzewczej

Zespół Szkół w Szczuczynie
W listopadzie 2010 zakończyliśmy prace związane z modernizacją kotłowni wraz z kominem
w obiekcie Zespołu Szkół w Szczuczynie. Prace polegały na wymianie komina stalowego
oraz montażu dwóch kotłów retortowych o łącznej mocy 500kW z podajnikiem pośrednim
do transportu węgla.

Przed modernizacją

Demontaż starego i montaż nowego komina

Po modernizacji

Budynek mieszkalny Ełk

Budynek mieszkalny Mrozy Wielkie 15kW ekogroszek

Budynki wielorodzinne Ruska Wieś
Firma HYDRO TERM Popławski Jerzy wykonała w roku 2004/2005 modernizację kotłowni w Spółdzielni Mieszkaniowej w Ruskiej Wsi 19-332 Bajtkowo.
Kwota inwestycji: 250 000 zł brutto

Firma Kwiatkowski Ełk
Firma HYDRO TERM Popławski Jerzy wykonała w roku 2009 kotłownię w firmie Kwiatkowski sp. z o.o. przy ul. Kilińskiego 5 19-300 Ełk.
Kwota inwestycji: 300 000 zł brutto

Firma Developerska KING
Firma "KING" Marek Skrocki, Marianna Kaliszuk spółka cywilna z siedzibą w Ełku przy ul. Michała Kajki 1A w Ełku zaświadcza, że firma HYDRO TERM Jerzy Popławski z siedzibą w Ełku przy ulicy Łukasiewicza 12 wykonała w latach 2007-2010 prace instalacyjne w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
Wartość robót brutto wynosi: 1 500 000 zł, a ich zakres obejmował:
 • - węzły cieplne
 • - przyłącza sieci cieplnych
 • - przyłącza sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
 • - instalację kanalizacji deszczowej
 • - instalację centralnego ogrzewania
 • - instalację ogrzewania podłogowego
 • - wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne

 • Plebania Kolno
  Firma HYDRO TERM Popławski Jerzy wykonała w roku 2009 węzeł cieplny, instalację ogrzewania podłogowego i instalację wodno-kanalizacyjną w Parafii p.w. Chrystysa Króla Wszechświata w Kolnie.
  Ogólny koszt inwestycji: 110 000 zł netto

  Szkoła Podstawowa Wilkowo 2x150kW
  Firma HYDRO TERM Popławski Jerzy wykonała w roku 2007 kotłownię Eko groszek Zespole Szkół w Wilkowie.
  Kwota inwestycji: 149 000 zł brutto

  Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie
  W październiku 2010 roku zakończyliśmy prace związane z modernizacją kotłowni w miejscowości Krzyżewo. Prace polegały na wymianie starych kotłów i modernizacji pompowni.
  Zamontowaliśmy 3 kotły retortowe o łącznej mocy 600kW, 2 zbiorniki do produkcji ciepłej wody użytkowej o łącznej pojemności 1000 litrów plus osprzęt pompowy i regulacyjny.

  Przed modernizacją:

  Po modernizacji:

  Wspólnota Mieszkaniowa RAZEM w Biebrzy
  Administrator Wspólnoty Mieszkaniowej "Razem" w Biebrzy przy ul. Lipowej 26 i 28 potwierdza wykonanie kotłowni i składu opału wraz z urządzeniami na Eko groszek przez firmę HYDRO TERM Popławski Jerzy Ełk ul. Łukasiewicza 12.
  Zadanie opiewało na wartość: 145 000 zł

  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Szczuczyn
  Firma HYDRO TERM Popławski Jerzy 19-300 Ełk ul. Łukasiewicza 12 wykonała w roku 2007 kotłownię Eko groszek w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Szczuczynie.
  Kwota inwestycji: 52 000 zł brutto

  Zakład Stolarski Szczuczyn 300kW

  Zakład Stolarski Woszczele 80kW

  Zakład Zieleni Augustów 200kW ekogroszek i 100kW kocioł zasypowy  - niskie koszty utrzymania
  - niska emisja spalin i pyłów
  - gwarancja 36 m-cy
  OSZCZĘDNIE
  Atrakcyjna cena, ekonomiczne spalanie, wysoki standard wykonania

  „Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”
  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013


  Projekt: "Zakup specjalistycznego sprzętu do produkcji kotłów centralnego ogrzewania oraz budowa hali na potrzeby instalacji zakupionego sprzętu."

  Warmia Mazury